Pohotovosť lekárne

/Pohotovosť lekárne
Pohotovosť lekárne2019-01-10T13:53:51+00:00

Pohotovosť lekárne Dolný Kubín

Lekárenská pohotovostná služba zabezpečuje prevádzku lekárne v spádovom území APS v čase od 16:00 do 22:30 v pracovných dňoch a v čase od 7:00 do 22:30 v dňoch pracovného pokoja.

Žilinský samosprávny kraj,odbor zdravotníctva v Žiline v zmysle § 68a ods.e) zákona č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v platnom znení,organizuje pohotovosť lekární vo verejných službukonajúce lekárne po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou pre okres Dolný Kubín

Vo zvyšnom čase je služba zabezpečená cez telefon a to prostredníctvom službukonajúceho lekára vypisujúceho recept pre pacienta nasledovných príjmových ambulancií NsP Dolný Kubín: LSPP, interná, Chirurgická, gynekologická, detská, neurologická a ortopedická.

Pozrieť kontakty na všetky lekárne Dolný Kubín

Lekárenská pohotovostná služba v ŽSK, Okres Dolný Kubín

potiahnúť prstom do ľava pri mobiloch

Pozrieť kontakty na všetky lekárne Dolný Kubín

Január 2018

Pozrieť kontakty na všetky lekárne Dolný Kubín

1.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
1.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
1.2.2019 Lekáreň Dr. Max Nemocničná 1944, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
2.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
2.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
2.2.2019 Lekáreň AZITEA Odbojárov 1959, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
3.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
3.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
3.2.2019 Najlepšia lekáreň Nemocničná 2904/4A, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
4.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
4.2.2019 Lekáreň ANNA Nemocničná 1987/24, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
4.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
5.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
5.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
5.2.2019 Lekáreň ALFA SNP 1203/10, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
6.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
6.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
6.2.2019 Lekáreň BENU Nemocničná 2068, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
7.2.2019 Lekáreň U ANJELA Samuela Nováka 1764/4, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
7.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
7.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
8.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
8.2.2019 Lekáreň NIKA Radlinského 1710, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
8.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
9.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
9.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
9.2.2019 Lekáreň Dr. Max Nemocničná 1944, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
10.2.2019 Lekáreň AZITEA Odbojárov 1959, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
10.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
10.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
11.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
11.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
11.2.2019 Najlepšia lekáreň Nemocničná 2904/4A, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
12.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
12.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
12.2.2019 Lekáreň ANNA Nemocničná 1987/24, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
13.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
13.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
13.2.2019 Lekáreň ALFA SNP 1203/10, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
14.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
14.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
14.2.2019 Lekáreň BENU Nemocničná 2068, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
15.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
15.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
15.2.2019 Lekáreň U ANJELA Samuela Nováka 1764/4, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
16.2.2019 Lekáreň NIKA Radlinského 1710, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
16.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
16.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
17.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
17.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
17.2.2019 Lekáreň Dr. Max Nemocničná 1944, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
18.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
18.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
18.2.2019 Lekáreň AZITEA Odbojárov 1959, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
19.2.2019 Najlepšia lekáreň Nemocničná 2904/4A, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
19.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
19.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
20.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
20.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
20.2.2019 Lekáreň ANNA Nemocničná 1987/24, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
21.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
21.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
21.2.2019 Lekáreň ALFA SNP 1203/10, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
22.2.2019 Lekáreň BENU Nemocničná 2068, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
22.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
22.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
23.2.2019 Lekáreň U ANJELA Samuela Nováka 1764/4, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:15
23.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
23.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
24.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
24.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
24.2.2019 Lekáreň NIKA Radlinského 1710, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
25.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
25.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
25.2.2019 Lekáreň Dr. Max Nemocničná 1944, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
26.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
26.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
26.2.2019 Lekáreň AZITEA Odbojárov 1959, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
27.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
27.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
27.2.2019 Najlepšia lekáreň Nemocničná 2904/4A, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
28.2.2019 Lekáreň ANNA Nemocničná 1987/24, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
28.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
28.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00

Pozrieť kontakty na všetky lekárne Dolný Kubín

Február 2019

1.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
1.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
1.2.2019 Lekáreň Dr. Max Nemocničná 1944, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
2.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
2.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
2.2.2019 Lekáreň AZITEA Odbojárov 1959, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
3.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
3.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
3.2.2019 Najlepšia lekáreň Nemocničná 2904/4A, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
4.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
4.2.2019 Lekáreň ANNA Nemocničná 1987/24, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
4.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
5.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
5.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
5.2.2019 Lekáreň ALFA SNP 1203/10, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
6.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
6.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
6.2.2019 Lekáreň BENU Nemocničná 2068, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
7.2.2019 Lekáreň U ANJELA Samuela Nováka 1764/4, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
7.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
7.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
8.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
8.2.2019 Lekáreň NIKA Radlinského 1710, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
8.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
9.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
9.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
9.2.2019 Lekáreň Dr. Max Nemocničná 1944, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
10.2.2019 Lekáreň AZITEA Odbojárov 1959, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
10.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
10.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
11.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
11.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
11.2.2019 Najlepšia lekáreň Nemocničná 2904/4A, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
12.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
12.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
12.2.2019 Lekáreň ANNA Nemocničná 1987/24, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
13.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
13.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
13.2.2019 Lekáreň ALFA SNP 1203/10, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
14.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
14.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
14.2.2019 Lekáreň BENU Nemocničná 2068, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
15.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
15.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
15.2.2019 Lekáreň U ANJELA Samuela Nováka 1764/4, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
16.2.2019 Lekáreň NIKA Radlinského 1710, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
16.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
16.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
17.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
17.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
17.2.2019 Lekáreň Dr. Max Nemocničná 1944, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
18.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
18.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
18.2.2019 Lekáreň AZITEA Odbojárov 1959, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
19.2.2019 Najlepšia lekáreň Nemocničná 2904/4A, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
19.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
19.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
20.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
20.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
20.2.2019 Lekáreň ANNA Nemocničná 1987/24, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
21.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
21.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
21.2.2019 Lekáreň ALFA SNP 1203/10, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
22.2.2019 Lekáreň BENU Nemocničná 2068, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
22.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
22.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
23.2.2019 Lekáreň U ANJELA Samuela Nováka 1764/4, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:15
23.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
23.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
24.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
24.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 7:00 – 20:00
24.2.2019 Lekáreň NIKA Radlinského 1710, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
25.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
25.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
25.2.2019 Lekáreň Dr. Max Nemocničná 1944, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
26.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
26.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
26.2.2019 Lekáreň AZITEA Odbojárov 1959, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
27.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
27.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
27.2.2019 Najlepšia lekáreň Nemocničná 2904/4A, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
28.2.2019 Lekáreň ANNA Nemocničná 1987/24, 02601 Dolný Kubín 20:00 – 22:30
28.2.2019 Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Aleja slobody 3057/15, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00
28.2.2019 Lekáreň Schneider OD Tesco, Alej slobody 2686, 02601 Dolný Kubín 16:00 – 20:00

Pozrieť kontakty na všetky lekárne Dolný Kubín

Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby pripravila lekarenalfa.sk

Tel.: 043 588 59 53
www.lekarenalfa.sk

Možnosť stiahnutia si dokumentov v rôznych formátoch

Stiahnúť pohotovosti v PDF
Mapa – lekárne Dolný Kubín

Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close