Kontakty na Lekárov

/Kontakty na Lekárov
Kontakty na Lekárov2016-11-28T13:41:58+00:00

Kontakty na Lekárov v Dolnom Kubíne

potiahnúť prstom do ľava pri mobiloch

Meno Adresa Kontakt
A
MUDr. Adriana Ahmadzadová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801370
MUDr. Azim Ahmadzada Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801228
MUDr. Altmanová – Kobellová Gabriela Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/2388736
B
MUDr. Agnesa Bjelová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801538
MUDr. Drahomíra Bláhová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801377
MUDr. Elena Bajačeková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801239
MUDr. Jozef Bajaček Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801253
MUDr. Bielik Erich Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801334
MUDr. Butvínová Zuzana Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 0910989221
MUDr. Bohušová Elena Dlhá nad Oravou, 02755 043/5894831
MUDr. Brašeňová Regína Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801538
MUDr. Iveta Bryjová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801242
C
MUDr. Ján Celec Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864264
MUDr. Mária Čajková SNP 1200/15, 02601 Dolný Kubín 043/5865476
MUDr. Marta Cehláriková

SIDERIA – ISTOTA Alej Slobody 1879, 026 01 Dolný Kubín

043/2824121
D
MUDr. Beáta Dudášiková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801526
MUDr. Ivan Dziewicz Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801535
MUDr. Jana Dudášová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801250
MUDr. Juraj Dubčák Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801400
MUDr. Ďaďová Anna Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5808543
MUDr. Devečková Zuzana Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801336
MUDr. Ďurmek Igor Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801471
MUDr. Ďurmeková Jana Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5111230
F
MUDr. Aurélia Fedorová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801559
MUDr. Farkašová Marta Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801541
MUDr. Anatoliy Furman Obrancov mieru 1803, 02601 Dolný Kubín 043/5521173
MUDr. Fričová Mária Oravský Podzámok 34, 02741 043/5893113
G
MUDr. Daniela Gazdíková M.R.Štefánika 1831/46 Dolný Kubín 043/5865185
MUDr. Eva Gajarská Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864344
MUDr. Juliana Gregová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801302
MUDr. Marta Grešová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864296
H
MUDr. Alfonzia Hasprová Aleja Slobody 1905/7 Dolný Kubín 043/5864100
MUDr. Anna Horná Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801311
MUDr. Anna Hucková ZŠ Radlinského Dolný Kubín 043/5863116
MUDr. Branislav Hyben Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5865638
MUDr. Eva Hrudová Hurbanova 1268/1, 026 01 Dolný Kubín 043/5111230
MUDr. Eva Hrudová Odbojarov 1959/15, 026 01 Dolný Kubín 043 / 370 95 97
MUDr. Jana Havlíková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801538
MUDr. Ľubomír Horný Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801276
MUDr. Monika Hečková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801536
MUDr. Vladimír Hruda Odbojárov 1959/15, 026 01  Dolný Kubín 043/5111230
MUDr. Hečková Monika Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864946
Ch
MUDr. Eva Chovancová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801526
MUDr. Jozef Chovanec Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801521
MUDr. Milan Chrenko Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801555
I
MUDr. Zuzana Ivašková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801346
K
MUDr. Andrej Kubašek Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801217
MUDr. Dagmar Kapralčíková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801530
MUDr. Eva Kortišová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801576
MUDr. František Kováčik Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5867222
MUDr. Gabriela Kotrlová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801140
MUDr. Gizela Kulichová Radlinského 47 Dolný Kubín 043/5863030
MUDr. Ján Kapralčík Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801121
MUDr. Jana Klimčíková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801473
MUDr. Jaroslav Koutný Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801203
MUDr. Jozef Kereškéni ŠÚZ Nemocničná 12 Dolný Kubín 043/5864806
MUDr. Katarína Kubicová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801521
MUDr. Mária Karetková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864361
MUDr. Mária Kecerová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5885481
MUDr. Mária Kodajová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801450
MUDr. Marián Kyčina Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801521
MUDr. Michal Kulich Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801301
MUDr. Kulich Metod Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801301
MUDr. Ondrej Kakačka Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864259
MUDr. Sebastián Kopál Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801473
MUDr. Veronika Kapaniková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801492
MUDr. Yvetta Kajová VšZP Ťatliakova 4 Dolný Kubín 043/2824119
MUDr. Zuzana Križanová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801541
MUDr. Igor Kršák Aleja Slobody 1879/24, 026 01 Dolný Kubín 043/5891461
MUDr. Kušpel NZZ-PLPD SNP 1200/15 Dolný Kubín 043/5862561
MUDr. Kovaľová Magdaléna Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/3709434
MUDr. Maľová Ľudmila Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801419
L
MUDr. Lastič Radovan NZZ-PLPD SNP 1200/15 Dolný Kubín 0908235209
MUDr. Igor Leyko Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801203
M
MUDr. Alena Mejzelová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801595
MUDr. Alexander Mikitka Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801459
MUDr. Darina Mazúrová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801245
MUDr. Elena Mikolášiková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801192
MUDr. Eva Medvecká Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801484
MUDr. Hedviga Mederlyová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801448
MUDr. Ivan Maretta Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801353
MUDr. Ján Mičík Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801286
MUDr. Ján Moravec Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5893168
MUDr. Juraj Mazúr Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801486
MUDr. Milan Majzel Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801262
MUDr. Peter Machaj Matúškova 2576 Dolný Kubín 043/5894952
MUDr. Zuzana Maňťová (zastupuje Piecková) Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801336
MUDr. Zuzana Mišatová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801521
MUDr. Machajová Anna Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5891543
MUDr. Moravec Ján Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/583168
N
MUDr. Naď Martin Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 0908743393
MUDr. Ján Neznámy Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801351
MUDr. Jozef Nepšinský Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5815125
MUDr. Katarína Nečasová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801312
MUDr. Ladislav Ninis (Ninisová Danica) Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801593
O
MUDr. Juraj Ondrejka Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801207
MUDr. Miloslav Ostrihoň Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864651
MUDr. Miroslava Ondrejková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5896237
MUDr. Peter Oravec Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864806
MUDr. Zlatica Oravcová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5863773
P
MUDr. Eva Pelachová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801525
MUDr. Eva Petláková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801324
MUDr. Marián Petlák Nemocničná 2904/4A, 02601 Dolný Kubín 043/3813003
MUDr. Štefan Porubčin VšZP Ťatliakova 4 Dolný Kubín 043/2824137
MUDr. Michal Prádel Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801358
Mgr. Ľubica Prílepková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 0915 832274
R
MUDr. Gizela Regulyová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801324
Mgr. Andrea Regulyová Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín 043/5864883
PhDr. Pavol Reguly Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín 043/5864883
MUDr. Jana Rybanská Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801538
MUDr. Katarína Ranostajová ŠÚZ Nemocničná 12 Dolný Kubín 043/5865017
S
MUDr. Danuša Slobodová Kohútov sad 1752/4 Dolný Kubín 043/5862793
MUDr. Šátková Agneša Oravský Podzámok 34 043/5893137
MUDr. Elena Šuňalová SNP 1198/32 Dolný Kubín 043/5592600
MUDr. Erika Šagátová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801521
MUDr. Helena Škerliková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864327
MUDr. Helena Štillová Odbojárov 1958/10, 026 01 Dolný Kubín 0903 502340
MUDr. Ján Sedliak Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801272
MUDr. Ján Socha Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801358
MUDr. Juraj Štefák Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801291
MUDr. Mária Schusterová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) :043/5801538
MUDr. Mária Šingliarová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801521
MUDr. Martina Sedliaková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801473
MUDr. Milan Sloboda Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864555
MUDr. Paulína Svrčková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801439
MUDr. Pavol Straka Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864228
MUDr. Peter Šulej Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801472
MUDr. Tomáš Šagát Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801358
MUDr. Slamková Jana Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5894225
T
MUDr. František Tokár Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801483
MUDr. Ján Truban Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801278
MUDr. Turčinová Janka Istebné 224, 02753 Istebné 043 5891 361
MUDr. Jozef Tholt Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801207
MUDr. Vendelín Ťažandlák Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5863211
U
MUDr. Irena Uhrínová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5820068
V
MUDr. Jana Vilčeková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864555
MUDr. Vidiečanová Eva Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5892208
Z
MUDr. Mária Záňová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864379
MUDr. Mária Zvolenčáková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864260
MUDr. Terézia Záhorská Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801341
Kontakty na Lekárne
Kontakty na Lekárov
Kontakty na Nemocnicu
Kontakty na Pohotovosť

Pripravili sme všetky možné kontakty na strediská v Dolnom Kubíne a každé sme skontrolovali.

ísť na hlavnú stránku kontakty stredísk

Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close