Kontakty na Lekárov v Dolnom Kubíne

potiahnúť prstom do ľava pri mobiloch

Meno Adresa Kontakt
A
MUDr. Adriana Ahmadzadová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801370
MUDr. Azim Ahmadzada Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801228
MUDr. Altmanová – Kobellová Gabriela Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/2388736
B
MUDr. Agnesa Bjelová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801538
MUDr. Drahomíra Bláhová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801377
MUDr. Elena Bajačeková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801239
MUDr. Jozef Bajaček Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801253
MUDr. Bielik Erich Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801334
MUDr. Butvínová Zuzana Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 0910989221
MUDr. Bohušová Elena Dlhá nad Oravou, 02755 043/5894831
MUDr. Brašeňová Regína Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801538
MUDr. Iveta Bryjová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801242
C
MUDr. Ján Celec Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864264
MUDr. Mária Čajková SNP 1200/15, 02601 Dolný Kubín 043/5865476
MUDr. Marta Cehláriková

SIDERIA – ISTOTA Alej Slobody 1879, 026 01 Dolný Kubín

043/2824121
D
MUDr. Beáta Dudášiková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801526
MUDr. Ivan Dziewicz Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801535
MUDr. Jana Dudášová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801250
MUDr. Juraj Dubčák Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801400
MUDr. Ďaďová Anna Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5808543
MUDr. Devečková Zuzana Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801336
MUDr. Ďurmek Igor Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801471
MUDr. Ďurmeková Jana Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5111230
F
MUDr. Aurélia Fedorová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801559
MUDr. Farkašová Marta Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801541
MUDr. Anatoliy Furman Obrancov mieru 1803, 02601 Dolný Kubín 043/5521173
MUDr. Fričová Mária Oravský Podzámok 34, 02741 043/5893113
G
MUDr. Daniela Gazdíková M.R.Štefánika 1831/46 Dolný Kubín 043/5865185
MUDr. Eva Gajarská Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864344
MUDr. Juliana Gregová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801302
MUDr. Marta Grešová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864296
H
MUDr. Alfonzia Hasprová Aleja Slobody 1905/7 Dolný Kubín 043/5864100
MUDr. Anna Horná Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801311
MUDr. Anna Hucková ZŠ Radlinského Dolný Kubín 043/5863116
MUDr. Branislav Hyben Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5865638
MUDr. Eva Hrudová Hurbanova 1268/1, 026 01 Dolný Kubín 043/5111230
MUDr. Eva Hrudová Odbojarov 1959/15, 026 01 Dolný Kubín 043 / 370 95 97
MUDr. Jana Havlíková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801538
MUDr. Ľubomír Horný Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801276
MUDr. Monika Hečková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801536
MUDr. Vladimír Hruda Odbojárov 1959/15, 026 01  Dolný Kubín 043/5111230
MUDr. Hečková Monika Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864946
Ch
MUDr. Eva Chovancová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801526
MUDr. Jozef Chovanec Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801521
MUDr. Milan Chrenko Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801555
I
MUDr. Zuzana Ivašková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801346
K
MUDr. Andrej Kubašek Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801217
MUDr. Dagmar Kapralčíková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801530
MUDr. Eva Kortišová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801576
MUDr. František Kováčik Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5867222
MUDr. Gabriela Kotrlová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801140
MUDr. Gizela Kulichová Radlinského 47 Dolný Kubín 043/5863030
MUDr. Ján Kapralčík Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801121
MUDr. Jana Klimčíková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801473
MUDr. Jaroslav Koutný Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801203
MUDr. Jozef Kereškéni ŠÚZ Nemocničná 12 Dolný Kubín 043/5864806
MUDr. Katarína Kubicová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801521
MUDr. Mária Karetková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864361
MUDr. Mária Kecerová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5885481
MUDr. Mária Kodajová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801450
MUDr. Marián Kyčina Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801521
MUDr. Michal Kulich Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801301
MUDr. Kulich Metod Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801301
MUDr. Ondrej Kakačka Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864259
MUDr. Sebastián Kopál Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801473
MUDr. Veronika Kapaniková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801492
MUDr. Yvetta Kajová VšZP Ťatliakova 4 Dolný Kubín 043/2824119
MUDr. Zuzana Križanová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801541
MUDr. Igor Kršák Aleja Slobody 1879/24, 026 01 Dolný Kubín 043/5891461
MUDr. Kušpel NZZ-PLPD SNP 1200/15 Dolný Kubín 043/5862561
MUDr. Kovaľová Magdaléna Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/3709434
MUDr. Maľová Ľudmila Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801419
L
MUDr. Lastič Radovan NZZ-PLPD SNP 1200/15 Dolný Kubín 0908235209
MUDr. Igor Leyko Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801203
M
MUDr. Alena Mejzelová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801595
MUDr. Alexander Mikitka Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801459
MUDr. Darina Mazúrová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801245
MUDr. Elena Mikolášiková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801192
MUDr. Eva Medvecká Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801484
MUDr. Hedviga Mederlyová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801448
MUDr. Ivan Maretta Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801353
MUDr. Ján Mičík Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801286
MUDr. Ján Moravec Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5893168
MUDr. Juraj Mazúr Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801486
MUDr. Milan Majzel Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801262
MUDr. Peter Machaj Matúškova 2576 Dolný Kubín 043/5894952
MUDr. Zuzana Maňťová (zastupuje Piecková) Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801336
MUDr. Zuzana Mišatová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801521
MUDr. Machajová Anna Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5891543
MUDr. Moravec Ján Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/583168
N
MUDr. Naď Martin Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 0908743393
MUDr. Ján Neznámy Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801351
MUDr. Jozef Nepšinský Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5815125
MUDr. Katarína Nečasová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801312
MUDr. Ladislav Ninis (Ninisová Danica) Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801593
O
MUDr. Juraj Ondrejka Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801207
MUDr. Miloslav Ostrihoň Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864651
MUDr. Miroslava Ondrejková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5896237
MUDr. Peter Oravec Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864806
MUDr. Zlatica Oravcová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5863773
P
MUDr. Eva Pelachová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801525
MUDr. Eva Petláková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801324
MUDr. Marián Petlák Nemocničná 2904/4A, 02601 Dolný Kubín 043/3813003
MUDr. Štefan Porubčin VšZP Ťatliakova 4 Dolný Kubín 043/2824137
MUDr. Michal Prádel Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801358
Mgr. Ľubica Prílepková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 0915 832274
R
MUDr. Gizela Regulyová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801324
Mgr. Andrea Regulyová Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín 043/5864883
PhDr. Pavol Reguly Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín 043/5864883
MUDr. Jana Rybanská Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801538
MUDr. Katarína Ranostajová ŠÚZ Nemocničná 12 Dolný Kubín 043/5865017
S
MUDr. Danuša Slobodová Kohútov sad 1752/4 Dolný Kubín 043/5862793
MUDr. Šátková Agneša Oravský Podzámok 34 043/5893137
MUDr. Elena Šuňalová SNP 1198/32 Dolný Kubín 043/5592600
MUDr. Erika Šagátová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801521
MUDr. Helena Škerliková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864327
MUDr. Helena Štillová Odbojárov 1958/10, 026 01 Dolný Kubín 0903 502340
MUDr. Ján Sedliak Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801272
MUDr. Ján Socha Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801358
MUDr. Juraj Štefák Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801291
MUDr. Mária Schusterová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) :043/5801538
MUDr. Mária Šingliarová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801521
MUDr. Martina Sedliaková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801473
MUDr. Milan Sloboda Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864555
MUDr. Paulína Svrčková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801439
MUDr. Pavol Straka Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864228
MUDr. Peter Šulej Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801472
MUDr. Tomáš Šagát Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801358
MUDr. Slamková Jana Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5894225
T
MUDr. František Tokár Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801483
MUDr. Ján Truban Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801278
MUDr. Turčinová Janka Istebné 224, 02753 Istebné 043 5891 361
MUDr. Jozef Tholt Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801207
MUDr. Vendelín Ťažandlák Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5863211
U
MUDr. Irena Uhrínová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5820068
V
MUDr. Jana Vilčeková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864555
MUDr. Vidiečanová Eva Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5892208
Z
MUDr. Mária Záňová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864379
MUDr. Mária Zvolenčáková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5864260
MUDr. Terézia Záhorská Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín (Nemocnica) 043/5801341
Kontakty na Lekárne
Kontakty na Lekárov
Kontakty na Nemocnicu
Kontakty na Pohotovosť

Pripravili sme všetky možné kontakty na strediská v Dolnom Kubíne a každé sme skontrolovali.

ísť na hlavnú stránku kontakty stredísk