Kontakty na Nemocnicu pre Dolný Kubín

Telefónna ústredňa

potiahnúť prstom do ľava pri mobiloch

Názov Meno Kontakt
Telefónna ústredňa – spojovateľ celá nemocnica Buroš 043 5801111

 

Prejsť na internetovú stránku nemocnice

Telefónny zoznam DONsP

potiahnúť prstom do ľava pri mobiloch

Kontakt (predvoľba 043) Názov Meno
5864651 5801111, 5801112 Telefónna ústredňa Buroš
5801222 Vrátnica
Riaditeľstvo DONsP
5864335 5801208 Riaditeľ DONsP PhDr. Mintál, MBA
5801202 Sekretariát Marettová J.
5862477 5801469 Námestník riaditeľa pre LPS MUDr. Ninis Ladislav
5801229 Námestník riaditeľa pre LPS MUDr. Johanes, PhD.
5801410 Námestníčka riaditeľa pre ošetrovatelstvo PhDr. Dudášová
5863638 5801562 Námestník riaditeľa pre HTČ Ing. Strežo
5862417 5801201 Vedúca Útvaru krízového riadenia Ing. Doležalová
5801200 Fax
Oddelenie pre styk s poisťovňami
5801348 Vedúca Mgr.Mandičová
5801349 Referentka Bajdichová
5801342 Príjmová kancelária Matušáková, Šimáková
Oddelenie PaM
5801359 Mzdová učtáreň Sládečková
Personálne oddelenie
5801288 Referentka Balková
5801314 Referentka Jarkovská
Oddelenie kontroly
5801563 Oddelenie kontroly, Smolková
5801590 Manažér kvality RNDr.Srogoňová
Ekonomický odbor
5801279 Vedúca Karetková
5801513 Finančná učtáreň Brčáková, Lenghartová
5801480 Finančná učtáreň Ševčíková
5801363 Pokladňa Turčinová
Technický odbor
5801499 Technik Ing.Smoleňová
5801522 Technici Mikunda
5801257 Požiarna ochrana Ing. Priesolová
5801252 HR I.
5801287 HR II.
Prevádzkový odbor
5801339 Referenti Škvarková
5801264 Podateľňa Marettová M.
5801507 Sklad MTZ Rosinská
5801420 Vedúca upratovačiek Marettová
5801500 Upratovačky
5801498 Nádvorní Marištiaková
5801222 Vrátnica
5801332 Vrátnica
OIT
5801427 Vedúci Ing.Meško
5801550 Programátor – analytik Ing.Pánisová
5801446 Operátorka OIT Gaburová
5801426 Technik Adamčák
Doprava
5801379 Vedúci Špavor
5862444 5801461 Dispečing
5801367 Autodielňa
5801414 Izba vodičov
Oddelenie liečebnej výživy
5801265 Vedúca OLV Kytašová
5801265 Dietna sestra Múčková
5801270 Stravovací referent, sklad OLV Demčáková, Kyselová
5801237 Vývarovňa
Údržba
5801429 Vedúci Lupták
5801259 Dielňa
Kotolňa
5801263 Vedúci Paško
Iné
5801290 ZO odborového zväzu
5801355 Lekárska komora
5801257 Komora zdravotných sestier
5801244 Vedúci práčovne Tittel
5801251 Prevádzka práčovne
5801474 Vnútorný bufet ZVONČEK
5801515 Očná optika Grznár
5801586 Zdravotnícke potreby MEDIPO
5801568 Kaderníctvo Draganová
Centrálne operačné sály
5801458 Sestry COS
5801458 Vedúca sestra
5801509 Denná miestnosť – sestry
5801451 Denná miestnosť – sestry
5801390 Protokol
5801191 Operačný sál I. – gynekologický
5801192 Operačný sál II. – ortopedický
5801193 Operačný sál III. – chirurgický
5801194 Operačný sál IV.
5801195 Operačný sál V.
5801196 Pooperačná – dospávacia izba
Oddelenie centrálnej sterilizácie
5801407 Vedúca OCS Kováčiková
5801476 Príjem materiálu
5801487 Prípravovňa sterilizačného materiálu
Detské oddelenie
5801267 Primár MUDr.Dudášiková
5801410 Vedúca sestra
5801382 Počítač
5801526 Lekárska izba I.
5801269 Dojčenecké oddelenie 0-3 rokov
5801205 Väčšie deti 3-18 rokov
5801408 Príjmová ambulancia
5801456 Detská JIS
5801527 Väčšie deti chodba oddelenia
5801365 Základná škola pri DONsP
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
5801400 Primár MUDr.Ostrihoň
5801324 Zástupca primára
5801404 Sekretariát
5801401 Vedúca sestra
5801204 Staničná sestra
5801160 Príjmová ambulancia
5801236 Pooperačná izba
5801240 Gynekológia – vyšetrovňa
5801454 Lekárska izba
5801209 – 215 Izby pacientiek 9 až 15
5801318 – 323 Izby pacientiek 18 až 23
5801340 Pôrodnica – vyšetrovňa
5801350 Modem GPO
5801325 Lekárska izba
5801411 Pôrodné sály – chodba
5801418 Lekári gynek.oper.sálov
5801421 Príjem na pôrod + SONO
5801465 Operačný sál – inštrumentárky
5801430 Pôrodné sály – protokol
Chirurgické oddelenie
5801351 Primár MUDr.Maretta
5801583 Sekretariát
5801555 Zástupca primára MUDr.Chrenko
5801412 Vedúca sestra
5801412 Staničná sestra
5801253 Príjmová chirurgická ambulancia
5801203 Lekárska izba – chirurg.oddelenie
5801353 Lekárska izba – blok „C“
5801403 Ošetrovatelia blok „C“
Chirurgické oddelenie ženy
5801532 Sesterská izba
5801545 Prenosný telefón oddelenie
5801501 Preväzovňa
5801572 Sesterská izba
5801547 Prenosný telefón oddelenie
5801551 Preväzovňa
5801443 JIS – pooperačná izba
Interné oddelenie
5801302 Primár MUDr.Letavay
5801308 Sekretariát
5801478 Fax
5801293 Vedúca sestra
5801460 Príjmová ambulancia – lekár
5801462 Príjmová ambulancia + EKG
5801345 Funkčná diagnostika
5801346 Lekárska izba – oddelenie
5801385 Šatňa lekárov
5801289 Lekárska izba blok „B“
Interné oddelenie ženy
5801463 Oddelenie – izba sestier
5801371 Vyšetrovňa
Interné oddelenie muži
5801381 Oddelenie – izba sestier
5801270 Vyšetrovňa
Interná JIS
5801471 JIS – lekár
5801296 JIS – lekár
5801297 JIS – sála sestry
5801565 Denná miestnosť JIS
Jednodňová ambulantná starostlivosť – JAS
5801121 Primár MUDr.Kapralčík
5801122 Vedúca sestra
5801124 Sestry JAS
5801125 Ambulancia
Liečebňa dlhodobo chorých – ODCH
5801335 Primár MUDr.Ninis
5801402 Vedúca sestra
5801140 Oddelenie – izba sestier
5801141 Lekárska izba
Neurologické oddelenie
5801282 Primár MUDr. Kyčina
5801316 Vedúca sestra
5801571 Lekárska izba
5801574 Oddelenie – izba sestier
5801520 Vyšetrovňa
5801519 JIS
5801518 Počítač
5801581 Neurologická príjmová ambulancia
5801233 EEG
5801238 EMG
Novorodenecké oddelenie
5801250 Primár MUDr.Dudášová Jana
5801230 Vedúca sestra
5801330 Oddelenie – izba sestier
OAIM (ARO)
5801310 Primár MUDr. Mičáň
5801328 Vedúca sestra
5801556 Lekárska izba
5801538 Sála OAIM
5801520 Pacientska izba
5801514 Lekárska izba – suterén
Ortopedické oddelenie
5801272 Primár MUDr.Sedliak
5801416 Vedúca sestra
5801303 Lekárska izba blok „C“
5801508 Lekárska izba
5801596 Oddelenie – izba sestier
5801523 Vyšetrovňa
5801537 Počítač
5801358 Ortopedická príjmová ambulancia
FRO
5801311 Primár MUDr. Horná
5801327 Vedúca sestra
5801312 Ambulancia MUDr. Nečasová
5801261 Denná miestnosť
5801224 Elektroliečba
5801511 Individuálne cvičeb. LTV
5801596 Lôžková časť FRO
HTO
5801560 Vedúca laborantka
5801558 Denná miestnosť
5801554 Hematologické laboratórium
5801305 Krvný sklad
5801560 Vyšetrovňa darci
5801561 Denná miestnosť – darci
5801559 Hematologická ambulancia – lekár
5801362 Hematologická ambulancia – sestra
OKB
5801585 Primár RNDr. Srogoňová
5801553 Vedúca laborantka
5801406 Denná miestnosť
5801464 Biochemické laboratórium
5801378 Imunologické a močové laboratórium
OKM
5801370 Primár MUDr. Perželová
5801575 Lekárska izba
5801391 Vedúca laborantka
5801591 Mikrobiologické črevné laboratór.
5801544 Príjem materiálu
5801495 Denná miestnosť
5801494 Umyvárka steril.
5801496 Príprava diagnost.pôd
5801497 Úsek pre prácu s antibiotikami
5801491 Serológia
5801492 Laboratórium vzdušných nákaz
Patologicko-anatomické oddelenie
5801219 Primár MUDr.Šingliar
5801488 Lekár
5801373 Vedúca sestra
5801373 Histologické laboratórium
RDG
5801262 Primár MUDr. Pramuková
5801473 Lekári
5801285 Vedúci laborant
5801477 Denná miestnosť
5801266 Popisovňa
5801405 Archív RDG
5801504 Tmavá komora
5801567 Angio pracovisko
5801397 CT pracovisko
5801505 SONO, ultrazvuk
5801455 Detský RDG
5801444 Stomatologický RDG
5801481 Mammograf
5801298 Pľúcny RDG
Mamocentrum
5801241 Ambulancia MUDr. Maretta
5801241 sestra
5801248 Mamograf
5801247 Sono mamografické
Nemocničná lekáreň
5801306 Vedúci lekárnik Mgr.Sárená
5801307 Fax
5801326 Denná miestnosť
5801375 Oddelenie klinickej farmácie
5801275 Oddelenie ŠZM
LSPP
5862444 5801461 Pohotovosť dospelí Sestra
5801333 Pohotovosť dospelí Lekár
5801394 Pohotovosť detská
5801376 Pohotovosť stomatológia
Poliklinika – ambulancie DONsP
5801276 Cievna ambulancia
5801331 Kardiologická ambulancia lekár
5801337 Kardiologická ambulancia sestra
Imunoalergologická ambulancia lekár
5801434 Imunoalergologická ambulanciasestra
5801377 Gynekologická združená ambulancia
5801150 SONO pri gynek.ambulancii
5801559 Hematologická ambulancia – lekár
5801362 Hematologická ambulancia -sestra
5801336 Psychiatrická ambulancia
5801395 Sociálna sestra
Neštátne ambulancie pre dospelých
5865638 Alergologická ambulancia MUDr.Hyben
5801534 Alergologická ambulancia -sestra
5801286 Funkčná diagnostika MUDr.Mičík
5801425 Funkčná diagnostika – sestra
5801301 Gastro-entrolog.ambulancia MUDr.Kulich
5801535 Gastro-entrolog.ambulancia MUDr.Dziewicz
5801530 Gynekologická ambulancia MUDr.Kapralčíková
5801525 Gynekologická ambulancia MUDr.Pelachová
5801207 Gynekologická ambulancia MUDr.Tholt
5801217 Chirurgická a proktologická ambulan. MUDr.Kubašek
5801341 Krčná ambulancia MUDr.Záhorská
5801533 Krčná ambulancia MUDr.Kováčik
5801486 Kardiologická ambulancia MUDr.Mazúr
5801277 Kardiologická ambulancia – sestra
5862553 5801419 Kožná ambulancia MUDr.Málová
5801431 Kožná ambulancia MUDr.Schusterová
5801484 Logopédia PhDr.Medvecká
5801448 Logopédia Mgr.Mederlyová
5801239 Neurologická ambulancia MUDr.Bajačeková
5801245 Onkologická ambulancia POKO MUDr.Mazúrová
5801372 POKO – sestra
5801483 Ortopedická ambulancia MUDr. Sedliak
5801291 Ortopedicko-traumat.amulancia MUDr.Štefák
5801450 TARCH – pľúcna ambulancia MUDr.Kodajová
5801459 Urologická ambulancia MUDr.Mikitka
Neštátne detské ambulancie
5801383 Alergologická ambulancia MUDr.Oravcová
5801449 Endokrinologická ambulancia MUDr.Kecerová
5801338 Kardiologická ambulancia MUDr.Ninisová
5801593 Kardiologická ambulancia – sestra
5801223 Neurologická ambulancia MUDr.Štillová
5801466 Očná ambulancia MUDr.Svrčková
5801439 Očná ambulancia – sestra
Stomatologické ambulancie
5864296 Dolný Kubín MUDr.Grešová
5863211 5801376 Dolný Kubín MUDr.Ťažandlák
5864260 Dolný Kubín MUDr.Zvolenčáková
5864555 Dolný Kubín MUDr.Sloboda
5864259 Dolný Kubín MUDr.Kakačka
5864348 5801573 Dolný Kubín MUDr.Kortišová
5864264 Dolný Kubín MUDr.Celec
5864228 5801424 Dolný Kubín MUDr.Straka
Stomatologické laboratórium
5801226 TECH-DENT Kúdelčíková
5801256 Stomatologické laboratórium Záňová, Brodňanská
5801415 Stomatologické laboratórium Lastič
Dialýza B BRAUN
5801539 Primár
5801242 Dialyzačná sála
5801536 Lekárska izba
5801304 Nefrologická ambulancia
5801309 Technik
Lekáreň
5865673 5801317 TIMEA – Brezovec
Ostatné
5801515 Očná optika v DONsP Grznár
5801586 Zdravotnícke potreby MEDIPO
Kontakty na Lekárne
Kontakty na Lekárov
Kontakty na Nemocnicu
Kontakty na Pohotovosť

Pripravili sme všetky možné kontakty na strediská v Dolnom Kubíne

ísť na hlavnú stránku kontakty stredísk